Firma Mako-dane, s. r. o. je servisná spoločnosť firmy PREDICOR, s. r. o., ktorá je vedená v evidencii Komory daňových poradcov ČR a poskytuje daňové poradenstvo.

SlužbyDaňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

 • dane z príjmu fyzických osôb
 • dane z príjmu právnických osôb
 • dane z pridanej hodnoty
 • cestná daň
 • daň z nehnuteľností
 • daň dedická, darovacia a z prevodu nehnuteľností
 • správa daní a poplatkov
 • optimalizácia daní
 • spracovanie daňových priznaní aj s odkladom do 30.6.
 • zastupovanie u správcu daní

Daňové poradenstvo


Účtovníctvo

Účtovníctvo

 • Zavedenie a vedenie finančného účtovníctva podľa českých účtovných a daňových predpisov
 • Podpora a priebežný dohľad nad vedením účtovníctva u klienta
 • Konzultácie a pomoc pri riešení vznikajúcich problémov
 • Spracovanie mesačných či štvrťročných priznaní k DPH
 • Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky
 • Zastupovanie klienta pri kontrolách účtovníctva a daní správcom daní.
 • Naša činnosť v rámci účtovníctva nie je len činnosťou “kronikára”, ktorý zaznamenáva účtovné udalosti. Vždy k tomu pristupuje daňové ošetrenie , to je predvídanie daňových následkov, doporučenie daňových najvhodnejších postupov a vyhnutie sa možným komplikáciám s finančnými úradmy. Neplaťte viac ako musíte.

Účtovníctvo


Mzdové účtovníctvo

Mzdové účtovníctvo

 • Přihlášení zaměstnanců k daním, sociálnímu a zdravotnímu zabezpečení
 • Prihlásenie zamestnancov k daniam, sociálnemu a zdravotnému zabezpečeniu
 • Zariadenie všetkých formalít ohľadom mzdovej evidencie
 • Zastupovanie v prípadoch kontról zo strany finančného úradu, úradu sociálneho zabezpečenia a zdravotných poisťovní.
 • Príprava prevodných príkazov do banky pri výplate miezd a ostatných odvodov
 • Vypracovanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov
 • Spracovanie vyúčtovania dane z príjmu a zrážkové dane odvádzané zamestnavateľom
 • Zhotovenie evidenčných listov dôchodového poistenia pre zamestnancov
 • Priebežné poradenstvo v oblasti mzdového účtovníctva

Mzdové účtovníctvoĎalšie služby


 Účtovníctvo on-line

Nahliadnutie cez internet do svojho účtovníctvá vedeného našou firmou na našom serveri. Možnosť po dohode kompletne spravovať niektoré agendy , napr. vystavovať faktúry , evidovať došlé faktury , viesť pokladňu atd. Viesť si samostatne svoje účtovníctvo z pohodlia domova či kancelárie, alebo odkiaľkoľvek na svete na našom serveri pod dohľadom našich odborníkov.


 Spracovanie účtovníctva firmám podnikajúcim na území SR

MÁTE DOTAZ


Nenašli ste na tejto stránke to, čo hľadáte, možno sme sa o niečom zabudli zmieniť, tak nás kontaktujte.
Buď nám napíšte email , alebo zavolajte.

Přejít ke kontaktům

Náš tím

Milan MAKOVÝ

daňový poradca

Jiří NÁVRAT

účtovník

Martin JÍŠA

účtovník

Michaela MAKOVÁ

účtovník

Lucie ČÍŽKOVÁ

účtovná asistentka

Lukáš VONDRÁČEK

účtovný asistent

Ariungerel MAKOVÁ

účtovná asistentka

Kvalita a ceny


Zaručujeme najvyššiu kvalitu pri prijateľných cenách.

Dávame prednosť dlhotrvajúcim obchodným vzťahom s paušálnou cenou za komplexné služby.
Základná cena pre právnickú osobu (plátce DPH)
3000,- CZK / měsíc
Jednorázová práca daňového poradcu
2000,- CZK / hod.
Jednorázová práca účtovníka
750,- CZK / hod.
Naša odmena zohľadňuje nielen zložitosť a časovú náročnosť práce poskytnutej klientovi , ale taktiež mieru zodpovednosti daňového poradcu za újmu, ktorá by mohla klientovi vzniknúť, v prípade, že by daňový poradca neodviedol svoju prácu poriadne. Naša kancelária je platcom DPH, ktoré je momentálne vo výške 21 %.

DPH nie je zahrnuté v odmene.

Naša kancelária aj samostatne daňoví poradci sú poistení proti zodpovednosti za škodu, ktorú by prípadne mohli spôsobiť svojmu klientovi.

Cudzie jazyky: Dohovoríme sa tiež anglicky, nemecky, španielsky, rusky a mongolsky.

MAKO-daně s.r.o. Daňová a účtovná kancelária

IČO: 29136547 DIČ: CZ29136547

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

email:
mako@mako-dane.cz

©2014 mako-dane.cz

QTXK theme by pollac.cz